Święty Wojciech
Dom Medialny sp. z o.o.

Zarząd


ks. dr Tomasz Siuda
Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Ur. 25.02.1960 r. w Poznaniu, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  W latach 1980-1986 kleryk Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 15 maja 1986 r. wyświęcony na kapłana archidiecezji poznańskiej. W latach 1991-1995  odbył studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Uniwersytecie w Monachium, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora teologii na podstawie rozprawy pt. Die Theologie des Geistes im lukanischen Doppelwerk. W latach 1996-1998 prowadził wykłady w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a w latach 1998-2015 był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 2001 jest przewodniczącym Komisji Ekumenicznej i Referentem Ekumenicznym Archidiecezji Poznańskiej, a od 2003 roku przewodniczącym referatu Dialogu Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. W roku 2006 został moderatorem Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej, a od roku 2007 jest członkiem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego. W latach 2012 - 2015 pełnił funkcję prorektora WSFH w Toruniu.

Decyzją Księdza Arcybiskupa, z dniem 1 lipca 2014 mianowany został Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym spółki Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. w Poznaniu.

Piotr Kleeberg
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Ur. 9.02.1952 r. w Gdyni. Absolwent X LO im Przemysława II w Poznaniu. Magister matematyki (Wydz. Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - 1974 r.). Podyplomowe studium z bankowości (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - 1993 r.). W latach 1974 - 1977 pracował jako programista, w latach 1977 - 1993 w Ośrodku Obliczeniowym NBP, jako Naczelnik Wydziału i Dyrektor Ośrodka. W latach 1993 - 2001 pracował jako dyrektor oddziału w bankach komercyjnych oraz w firmie ubezpieczeniowej. Od 2002 do 2006 roku zajmował się obrotem nieruchomości. Od kwietnia 2007 roku jest Członkiem Zarządu - Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. w Poznaniu. Przez kilkunaście lat działał społecznie w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, pełniąc funkcję Wiceprezydenta Izby oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięcznika ECHO - pisma wielkopolskich środowisk gospodarczych.