Struktura organizacyjna


Redakcje

Redaktor naczelny
ks. dr Jerzy Stranz
stranz@swietywojciech.pl 61 659 37 10
Redaktor naczelny
ks. dr Mirosław Tykfer
tykfer@swietywojciech.pl 61 659 37 20
Redaktor naczelna
s. Ines Krawczyk MChR
krawczyk@swietywojciech.pl 61 659 37 20
Redaktor naczelny
Michał Bondyra
bondyra@swietywojciech.pl 61 659 37 20
Redaktor naczelny
ks. mgr lic. Maciej Kubiak
kubiak@swietywojciech.pl 61 659 37 43

Sprzedaż i marketing

Księgowość, Kadry, Administracja