Kontakt

Dane kontaktowe


Święty Wojciech
Dom Medialny sp. z o.o.
ul. Chartowo 5
61-245 Poznań
tel.: 61 659 37 00 fax: 61 659 37 01 kancelaria@swietywojciech.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000095729, NIP: 778-00-21-204, Regon: 632019444
Wysokość kapitału zakładowego: 200,000,00 zł