Aktualności

Ogłoszenia o pracę


Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. poszerza działalność i poszukuje pracowników do pracy w Radio Emaus.

Spółka aktualnie poszukuje pracowników na stanowiska:

1. Wydawca/dziennikarz
 
Zakres obowiązków:
 • przygotowywanie i prowadzenie serwisów informacyjnych
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych
 • przeprowadzanie wywiadów
 • obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych
 
Oczekiwania:
 • ciekawa osobowość
 • kultura osobista
 • dobry głos i dykcja
 • dyspozycyjność
 • kreatywność
 • orientacja w bieżących wydarzeniach lokalnych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie w pracy reporterskiej
 • umiejętność swobodnego funkcjonowania w mediach społecznościowych
Oferujemy:
 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zespole
 • możliwość samodzielnego realizowania zadań
Miejsce pracy: Poznań.

CV wraz próbką głosu prosimy przesłać na adres rekosiewicz@swietywojciech.pl w terminie do 28 września 2018 roku.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926) ze zm. Zostałem poinformowany o prawie wglądu edycji czy usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne acz konieczne do rozpatrzenia CV.


2. Dziennikarz/reporter
 
Zakres obowiązków:
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych
 • przeprowadzanie wywiadów
 • praca reporterska
 • obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych
 
Oczekiwania:
 • ciekawa osobowość
 • kultura osobista
 • dobry głos i dykcja
 • dyspozycyjność
 • kreatywność
 • orientacja w bieżących wydarzeniach lokalnych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie w pracy reporterskiej
 • umiejętność swobodnego funkcjonowania w mediach społecznościowych
Oferujemy:
 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zespole
 • możliwość samodzielnego realizowania zadań
Miejsce pracy: Poznań i region.

CV wraz próbką głosu prosimy przesłać na adres rekosiewicz@swietywojciech.pl w terminie do 28 września 2018 roku.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926) ze zm. Zostałem poinformowany o prawie wglądu edycji czy usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne acz konieczne do rozpatrzenia CV.


3. Prezenter
 
Zakres obowiązków:
 • przygotowanie, prowadzenie i realizacja programu
 • uczestnictwo w akcjach antenowych i eventach specjalnych
 
Oczekiwania:
 • ciekawa osobowość
 • kultura osobista
 • dobry głos i dykcja
 • dyspozycyjność
 • kreatywność
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziane doświadczenie w pracy przed mikrofonem
 • mile widziana umiejętność swobodnego funkcjonowania w mediach społecznościowych
Oferujemy:
 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zespole
 • możliwość samodzielnego realizowania zadań
Miejsce pracy: Poznań.

CV wraz próbką głosu prosimy przesłać na adres rekosiewicz@swietywojciech.pl w terminie do 28 września 2018 roku.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926) ze zm. Zostałem poinformowany o prawie wglądu edycji czy usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne acz konieczne do rozpatrzenia CV.


4. Kierownik muzyczny/prezenter 
 
Zakres obowiązków:
 • znajomość branży muzycznej i radiowej
 • doświadczenie w programowaniu playlisty
 • umiejętność budowania unikalnego charakteru muzycznego rozgłośni
 
Oczekiwania:
 • ciekawa osobowość
 • kultura osobista
 • dobry głos i dykcja
 • dyspozycyjność
 • kreatywność
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziane doświadczenie w pracy przed mikrofonem
 • mile widziana umiejętność swobodnego funkcjonowania w mediach społecznościowych
Oferujemy:
 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zespole
 • możliwość samodzielnego realizowania zadań
Miejsce pracy: Poznań.

CV wraz próbką głosu prosimy przesłać na adres rekosiewicz@swietywojciech.pl w terminie do 28 września 2018 roku.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926) ze zm. Zostałem poinformowany o prawie wglądu edycji czy usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne acz konieczne do rozpatrzenia CV.


5. Specjalista ds. techniki
 
Zakres obowiązków:
 • montaż i obróbka dźwięków i audycji
 • nadzór techniczny nad sprzętem radiowym
 • realizacja programu
 • uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i eventach specjalnych
 
Oczekiwania:
 • ciekawa osobowość
 • kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • kreatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziana znajomość programów do montażu i obróbki dźwięku
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Oferujemy:
 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zespole
 • możliwość samodzielnego realizowania zadań
Miejsce pracy: Poznań.

CV prosimy przesłać na adres rekosiewicz@swietywojciech.pl w terminie do 28 września 2018 roku.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926) ze zm. Zostałem poinformowany o prawie wglądu edycji czy usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne acz konieczne do rozpatrzenia CV.


6. Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
 
Zakres obowiązków:
 • realizacja założonych planów antenowych i eventowych
 • współtworzenie i realizacja planu sprzedaży
 • realizacja celów budżetowych
 • działania marketingowe i promocyjne
 • dbałość o wizerunek firmy
 • obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych
 
Oczekiwania:
 • ciekawa osobowość
 • kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • kreatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność swobodnego funkcjonowania w mediach społecznościowych
Oferujemy:
 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę
 • motywacyjny system wynagradzania
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zespole
 • możliwość samodzielnego realizowania zadań
Miejsce pracy: Poznań.

CV prosimy przesłać na adres rekosiewicz@swietywojciech.pl w terminie do 28 września 2018 roku.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926) ze zm. Zostałem poinformowany o prawie wglądu edycji czy usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne acz konieczne do rozpatrzenia CV.Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 
Zgodnie z art.13 ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( Dz. Urz. UE  L 119 z 04.0 Pani/ pana danych osobowych jest 5.2016 ) informuję, iż
 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Święty Wojciech Dom Medialny sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Chartowo 5
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  daneosobowe@swietywojciech.pl, tel : 61 659 378 83
 3. Pani/ Pana dane przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie art. 6.ust1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, oraz Kodeksu Pracy z dnia  26 czerwca 1974r.
 4. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula zgody
 
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.