Aktualności

Nowy Członek Zarządu


Uchwałą Właściciela spółki Święty Wojciech Dom Medialny, na nowego Członka Zarządu powołany został dr Adam Duda.

Dr Adam Duda urodził się 9 grudnia 1967 r. w Żarach. Jest absolwententem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1990). Zawodową służbę wojskową w latach 1990-2011 pełnił w jednostkach 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2007 pełnił służbę w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
W 2011 r . został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA), po ukończeniu których został wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, a od 2015 na stanowisko Szefa Inspektoratu Uzbrojenia MON. W latach 2012-2015 był ponadto członkiem Rady Nadzorczej natowskiej agencji ds. zakupów w Luksemburgu (NSPA). Służbę wojskową zakończył jako generał brygady w 2017 r.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa obrotu gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim (1995) i studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim (2001), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów (2004). Ponadto ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami, audytu i kontroli zarządczej. Jest ekspertem w zakresie funkcjonowania systemu zamówień w Unii Europejskiej. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i działa społecznie w Fundacji „Stratpoints” wspierającej żołnierzy weteranów.