Aktualności

Ks. Mirosław Tykfer nominowany do nagrody „Ślad”


We wtorek 29 kwietnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się gala Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka. Wśród nominowanych znalazł się ks. dr Mirosław Tykfer, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”, wydawanego przez Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.

Ks. Tykfer otrzymał nominację „za udaną modernizację Przewodnika Katolickiego pod względem zarówno formy, jak i treści oraz za publicystyczną diagnozę współczesnych problemów Kościoła”. Tegorocznymi nominowanymi byli również ks. Andrzej Draguła i Janusz Poniewierski. Laureatem nagrody został ks. Andrzej Draguła, którego jury nagrodziło „za  wnikliwy głos o roli religii w debacie publicznej (zwłaszcza blog w portalu Więź.pl), za mądre poruszanie się po pograniczach wiary i współczesnej kultury”.
 
„Ślad” jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Ma upamiętniać postawę tragicznie zmarłego bp. Jana Chrapka, którego dewizą były słowa: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię!”. Przyznaje ją kapituła uformowana w 2001 r., której obecnie przewodniczy Ewa K. Czaczkowska – laureatka pierwszej edycji z 2002 r.